Actualiteit

Voordragen tot 25 januari 2019

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseert ISO omdat zij goede docenten als spil van het onderwijs ziet en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigt het ISO u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Voordragen
Net als voorheen kan elke instelling één docent aandragen. Dit mag de winnaar van een zelf georganiseerde verkiezing zijn, maar dit is zeker geen vereiste. De dossiers van de docenten en de bijdragen op de verkiezingsdag worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze jury maken we zo divers mogelijk met mensen uit alle lagen van het hoger onderwijsveld.

Titel en prijs
De winnaar van de verkiezing mag zich een jaar lang 'Docent van het Jaar' noemen. Ook ontvangt de instelling van de winnaar een beurs van 25.000 euro van de ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die de docent mag besteden aan onderwijsverbetering. Meer informatie over de verkiezing en een impressie van eerdere jaren vindt u op deze website.

Procedure
Als instelling kunt u tot 25 januari 2019 een docent voordragen via docentvanhetjaar@iso.nl. Voorheen vroegen we instelling om een aantal bewijslasten zoals cursusevaluaties, ervaringen van studenten en een motivatie vanuit het CvB toe te voegen. Dat hoeft dit jaar niet. Dit jaar werken we andersom: we geven aan waarop de dossiers van docenten beoordeeld worden en laten het aan de docent en instelling om een dossier op te stellen wat dit aantoont. Onnodig papierwerk is dus niet nodig!

De dossiers worden op de volgende punten beoordeeld:

  • Het dossier laat zien dat de docent passie voor zijn of haar vak heeft en de maatschappelijke meerwaarde van het vak overbrengt op studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent gebruik maakt van activerende didactiek.
  • Het dossier laat zien dat de docent in grote mate betrokken is op de belevingswereld van de studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent bezig is met zichzelf te professionaliseren.
  • Het dossier laat een eigen visie van de docent op hoger onderwijs zien.

Vanuit de dossiers worden acht tot tien docenten gekozen die het meest voldoen aan bovenstaande criteria. Zij mogen in februari op gesprek komen om zichzelf persoonlijk voor te stellen. Vervolgens wordt er op basis van dezelfde criteria een selectie gemaakt van vijf finalisten. De finalisten worden half februari bekend gemaakt.

De finalisten mogen op 13 april een mini-college houden. In dit mini-college mogen de docenten lesgeven zoals ze gewend zijn en het publiek iets vanuit hun vakgebied leren.

Aanmeldingsformulier
Zou u de aanmelding willen voorzien van een ingevulde aanmeldingsformulier uit de bijlage? Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via docentvanhetjaar@iso.nl of +31 (0)30 23 02 666.

Gerelateerd

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

PO-Raad en Vereniging Hogescholen: goed bewegingsonderwijs vraagt samenwerking

Actualiteit

Kwalitatief hoogstaande gymlessen voor kinderen op basisscholen vinden de Vereniging Hogescholen en de PO-Raad cruciaal. Om kinderen meer te laten bewegen en hen gezonder en beweegvaardiger te maken, is het belangrijk dat binnen en buiten de school aan bewegen wordt gedaan. Daarbij vullen groepsleerkrachten met een leergang bewegingsonderwijs en vakdocenten elkaar aan om ervoor te zorgen dat kinderen meer bewegen op en rond de school. Tevens bepleiten PO-Raad en de Vereniging Hogescholen in een brief aan de Tweede Kamer meer samenwerking tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen om ook gezondheid buiten het onderwijs te bevorderen.

Lees meer