Actualiteit

Belangrijke stap voor ondersteuning medezeggenschap

Lancering website medezeggenschap

Lancering website medezeggenschap   december 2018   03 1bij2

Vandaag lanceren de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)  de website van het medezeggenschapsloket tijdens het evenement ‘de medezeggenschap in zijn kracht’ via www.kwaliteitsafspraken.nl.

Een loket
In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In april 2018 is afgesproken dat studenten hierin een belangrijke stem krijgen via de medezeggenschap. Om ervoor te zorgen dat zij dit goed kunnen doen hebben de VH, VSNU, LSVb en het ISO afgesproken dat er een loket moet komen dat onafhankelijk kan informeren en adviseren aan de medezeggenschap. 

Goede facilitering van de medezeggenschap is essentieel om tot goede afspraken te komen rondom de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’We zien dat op de instellingen waar de medezeggenschap goed wordt ondersteund en het gesprek goed wordt gefaciliteerd, de kwaliteitsafspraken ook succesvol tot stand komen. Het loket moet deze ondersteuning bevorderen, en is daarom een belangrijke stap’’.

Hoger niveau
Hoger onderwijsinstellingen zijn gebaat bij een goed geïnformeerde, krachtige medezeggenschap. Samen kunnen bestuur en medezeggenschap de instelling naar een hoger niveau tillen. Het evenement ‘de medezeggenschap in zijn kracht’ georganiseerd door het ISO staat in het teken van de lancering van de gezamenlijke website. 

'Medezeggenschap in zijn kracht' gaat over hoe de medezeggenschap op universiteiten en hogescholen kan worden versterkt. In verschillende sessies gaan de aanwezigen met elkaar hierover in gesprek. Studenten en docenten uit alle lagen (centraal, decentraal, opleidingscommissie) van de medezeggenschap zijn voor het evenement uitgenodigd. 

Gerelateerd

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Horizontale dialoog

Standpunt

De hogescholen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zelfbewuste en zelfstandige organisaties die op professionele wijze invulling geven aan de taken die hun bij wet zijn opgedragen. In samenspraak met politiek en samenleving zoeken hogescholen antwoord op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer