Actualiteiten

Enquête onder lectoren - invullen tot 19 juni a.s.

Het Rathenau Instituut heeft onlangs naar alle lectoren een enquête uitgestuurd met als doel meer inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken ten aanzien van het praktijkgericht onderzoek. De enquête bevat onder meer vragen over het profiel van de lector, de omvang en samenstelling van het lectoraat, takenpakket en de partners waarmee de onderzoeksactiviteiten worden bepaald en uitgevoerd. De enquête is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

POdium voor praktijk en onderzoek

Ook nieuwsgierig naar oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen? Bezoek dan POdium, de onlangs gelanceerde website waar onderzoek en praktijk samenkomen. Op POdium vind je lectoren en onderzoekers van hogescholen die onderzoek doen op allerlei gebieden. Van nanotechnologie tot jeugdzorg, van sport tot duurzame energie. Op inspirerende en toegankelijke wijze worden er de onderzoeksthema's van hogescholen en de betrokken lectoren gepresenteerd. Ook zijn er de resultaten van het onderzoek opgenomen.

Lees het artikel

Lectoren bundelen krachten

“Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te bevorderen’. Dat is de doelstelling van de nieuwe Vereniging van lectoren die vandaag officieel is opgericht in het bijzijn van minister Bussemaker van Onderwijs. De nieuwe vereniging wil de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek bevorderen door samenwerking van lectoren. Men wil dit doen door onder andere het afstemmen van werkwijzen, protocollen en output indicatoren, het organiseren van themamiddagen, het geven van voorlichting over praktijkgericht onderzoek aan het werkveld en het publiek, en door op te treden als vertegenwoordiger van lectoren richting andere partijen in en rond het hbo.

Lees het artikel

Lector van 2014: Martine Noordegraaf, Christelijke Hogeschool Ede

Martine Noordegraaf, lector ‘Jeugd en Gezin’ aan de Christelijke Hogeschool Ede, CHE, is gekozen tot Lector van het Jaar 2014. Dat gebeurde vandaag op de Summit Excellentie 2014 op de Hogeschool van Amsterdam. De verkiezing ‘Lector van het Jaar’ is een gezamenlijk initiatief van ScienceGuide en het ISO en werd dit jaar voor de vijfde maal georganiseerd. Martine is de eerste vrouwelijk lector die met de titel naar huis gaat na vier eerdere mannelijke winnaars.

Lees het artikel

Thom de Graaf: Vakmanschap 3.0 voor hbo-bachelors en -masters

"Als we serieus werk willen maken van het onderzoekend vermogen van studenten – en daarmee dus hun innovatieve vermogen- is praktijkgericht onderzoek niet een soort annex of een bijproduct van het hbo, maar hoort het onderdeel te zijn van de onderwijsvisie, een cruciaal onderdeel," aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, vandaag bij de opening van het  jaarcongres 'Onderzoekend onderwijs' in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch.

Lees het artikel

"Vuur uw vragen af"

Wel of geen brede bachelor, de professionalisering van docenten, de rol van stages en hoe combineer je een studie met een bijbaantje? Over deze en vele andere ontwikkelingen in het hbo spraken docenten, lectoren en studenten vrijdag 24 januari jl. met Mohammed Mohandis (Tweede Kamerlid PvdA), Harm Beertema (Tweede Kamerlid PVV), Pieter Duisenberg (Tweede Kamerlid VVD) en Tanja Jadnanansing (Tweede Kamerlid PvdA). Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, had de Vaste Kamercommissie voor OCW uitgenodigd voor een werkbezoek bij hogeschool Inholland. Hij vindt het belangrijk dat Kamerleden in gesprek gaan met studenten, docenten en lectoren over de ontwikkelingen in het hoger beroepsonderwijs. "Ga het gesprek met elkaar aan. Vuur uw vragen af", hiermee opende Thom de Graaf het debat.

Lees het artikel