Actualiteiten

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Academische pabo 2015 2016 c vierkant

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Hoogste instroom in hbo ooit

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit. “Steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden in Nederland vinden de weg naar onze hogescholen. De aandacht die het hbo de afgelopen jaren heeft besteed aan differentiatie van het opleidingsaanbod werpt zijn vruchten af ”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Convenant financiering digitaal versnellingsplan onderwijs en ICT getekend

190130 ondertekening convenant

Met de ondertekening van dit convenant hebben de voorzitters van de Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF een laatste stap gezet om aan de slag te gaan met het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Met dit convenant zijn de wederzijdse intenties, afspraken en inspanningsverplichtingen geregeld tussen de VH, VSNU en SURF in relatie tot de financiering van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT.

Lees het artikel

Specialisatie Jonge kind en Oude kind op de Pabo werpt vruchten af

Zzp hbo

Afgelopen jaren hebben de pabo’s een impuls gegeven aan de specialisaties jonge kind en oude kind. De Vereniging Hogescholen is tevreden dat het recente onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit vruchten afwerpt. Het onderzoek toont aan dat huidige vierdejaars met de specialisatie Jonge Kind redelijk tot goed te spreken zijn over hun voorbereiding op lesgeven in de onderbouw. Tevens geeft het onderzoek aan dat bij de tweedegraads lerarenopleidingen de specialisaties voor het avo (algemeen vormend onderwijs in het voortgezet onderwijs), vmbo en mbo in gang zijn gezet en de afstudeerrichtingen hierin worden verstevigd. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de lerarenopleidingen continu in ontwikkeling zijn en voortdurend kijken hoe ze het onderwijsaanbod aantrekkelijker kunnen maken en meer leraren kunnen opleiden.

Lees het artikel

Vacature: junior projectsecretaris Versnellingsplan

Deze maand is de uitvoering gestart van het Versnellingsplan voor onderwijsinnovatie, een initiatief van VSNU, Vereniging Hogescholen en SURF. Wij zijn naar een junior projectsecretaris van het Versnellingsplan. Je werkt mee aan het verhogen van de kwaliteit van het hoger onderwijs door onderwijsinnovatie met ICT. Jij biedt administratieve ondersteuning en verricht coördinerende werkzaamheden voor het programmateam en het ondersteuningsteam. 

Lees het artikel

Commissie Centres of Expertise van start

Op 25 januari is de Commissie Centres of Expertise en Zwaartepuntvorming officieel van start gegaan. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, was bij het begin van de eerste commissievergadering aanwezig om ze veel succes te wensen. In het Sectorakkoord hbo 2018 is afgesproken dat de Centres of Expertise nader worden onderzocht door een onafhankelijke commissie.

Lees het artikel

“Hogescholen doen er alles aan om te zorgen voor meer leraren”

Hogescholen participeren volop in de regionale en landelijke aanpak om het lerarentekort in de verschillende onderwijssectoren te reduceren. Pabo’s en de hbo-lerarenopleidingen werken met scholen en andere partners samen om meer leraren voor de klas te krijgen, waarbij de kwaliteit van afgestudeerden gewaarborgd blijft. Een belangrijke ontwikkeling is de forse uitbreiding van het opleidingsaanbod om meer doelgroepen te interesseren. “Hogescholen doen er alles aan om ze zorgen voor meer leraren. Het hbo biedt daarom een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen zodat iedereen die leraar wil worden en de kwaliteiten heeft, dat ook kan”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. In bijgaande infographics tonen hogescholen de opleidingsroutes om leraar te worden. “Om meer leraren voor de klas te krijgen blijft daarnaast het investeren in de kwalitatieve aantrekkelijkheid van het beroep, door de vergroting van de ontwikkelingsmogelijkheden, van groot belang. We omarmen daarom het recente advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad.” In aanloop naar het AO Leraren in de Tweede Kamer op 24 januari a.s. informeren we u over de laatste ontwikkelingen. Zo zitten de instroomcijfers voor met name de pabo’s in de lift, evenals het aantal behaalde diploma’s.

Lees het artikel

Leven Lang Ontwikkelen thema op nieuwjaarsreceptie Vereniging Hogescholen

Nieuwjaarsreceptie vh   17012019   02   vierkant

"Mijn belangrijkste vraag van vandaag is hoe we mensen, die glazig gaan kijken bij woorden als zelfregie en voor wie school nooit een hobby was, kunnen motiveren om toch weer te gaan leren. Dat raakt aan de emancipatiefunctie van het hbo", aldus voorzitter Maurice Limmen op 17-1 jl. tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. In zijn toespraak stond het thema Leven Lang Ontwikkelen centraal. 

Lees het artikel

City Deal Kennis Maken organiseert kick-off bijeenkomst op 20 februari

Citydealkennismaken vierkant

De City Deal Kennis Maken organiseert op 20 februari een kick-off bijeenkomst. Daarin presenteert elk van de negentien deelnemende steden hun projecten. Die steden vertegenwoordigen 28 hogescholen, 12 universiteiten en 6 mbo-instellingen. De ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Kajsa Ollongren (BZK) zullen tijdens deze bijeenkomst kennis maken met het ambtelijke netwerk en de projecten. De steden laten dan aan de ministeries van OCW en BZK zien waar de investeringen terechtkomen.

Lees het artikel