Actualiteiten

Een slimme overheid investeert in de kennis en het talent van nieuwkomers

Veel vluchtelingen die in Nederland zijn missen een diploma waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen en krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De inburgering beperkt zich tot ‘basale’ taallessen en oriëntatie op de arbeidsmarkt en sluit niet aan bij opleidingstrajecten, met als gevolg dat studenten niet verder kunnen. Daarom moet de overheid dringend maatregelen nemen om dit knelpunt op te lossen en dit kan niet wachten totdat de nieuwe inburgeringswet is goedgekeurd. Dit schrijven zes (koepel-) organisaties in het onderwijsveld vandaag in een brief aan minister Van Engelshoven van OCW en minister Koolmees van SZW.

Lees het artikel

“Geef de regie op inburgering aan gemeenten”

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid waarvoor twee aanpassingen nodig zijn: Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten. Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt, in te zetten.

Lees het artikel

Vandaag werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs

Werkconferentie vluchtelingen ho 2016

De Vereniging Hogescholen, de VSNU en het ministerie van OCW organiseren vandaag in Utrecht een werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs. Tijdens deze werkconferentie wordt er informatie verschaft over de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs , worden er best practices uitgewisseld en kunnen instellingen uit eenzelfde regio met elkaar spreken aan regiotafels tijdens de lunch. Ook verschaffen organisaties als UAF, EP-Nuffic en OCW verschaffen over wettelijke mogelijkheden, processen en diploma-erkenning.

Lees het artikel

Hogescholen nemen verantwoordelijkheid bij instroom vluchtelingen in hoger onderwijs

Hogescholen 1

Het aantal vluchtelingen in Nederland komt neemt toe. Hogescholen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door het voor vluchtelingen die willen en kunnen studeren mogelijk te maken dat ze kunnen studeren. Dit doen hogescholen door het aanbieden van onder meer begeleiding, taalcursussen gericht op inburgering en maatwerktrajecten. Enkele mooie voorbeelden van de betrokkenheid van hogescholen:

Lees het artikel

Minister Bussemaker verrast Vereniging Hogescholen met bijzonder cadeau

Vandaag, 5 november 2015, heeft de Vereniging Hogescholen samen met haar relaties uit de wereld van hoger onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven, politiek en openbaar bestuur, het jubileumjaar ‘40 jaar Vereniging Hogescholen’ feestelijk en op bijzondere wijze afgesloten. Premier Rutte ontving het eerste exemplaar van het jubileumboek “Dutch professionals powered by HBO”. Minister Bussemaker verraste Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, met 40 studiebeurzen om vluchtelingen bij hogescholen te kunnen laten studeren.

Lees het artikel

Afspraken over vluchtelingen in hoger onderwijs

Hoger onderwijsinstellingen en -organisaties hebben gisteravond afspraken gemaakt over gezamenlijke opvang van de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs. Belangrijkste afspraken zijn dat taaltrajecten voor vluchtelingen beter worden gefaciliteerd en dat de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs wordt vergroot. Ook moeten knelpunten die vluchtelingen ondervinden bij de aansluiting naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt worden geïnventariseerd en opgeruimd.

Lees het artikel

"Blijf ruimhartig in onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen!"

"Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat." Dat was een van de oproepen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het hogeschooljaar 2015-2016 vanmiddag aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Lees het artikel