Profiel

Kai Heijneman

Kai Heijneman is beleidsadviseur voor de sector gezondheidszorg daarnaast is hij werkzaam in het team algemeen onderwijsbeleid waar hij verantwoordelijk is voor het dossier aansluiting (zowel mbo-hbo als vo-hbo).

Sectoraal adviescollege hogere sociale studies
Kai is secretaris van het sectoraal adviescollege hogere sociale studies (sac hss). Dit college bestaat uit 4 tot 6 faculteitsdirecteuren sociale studies. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen en komen om de 4 tot 6 weken samen. Daarnaast is Kai ook secretaris voor de sectorraad in het sociale domein.

Aansluitingsvraagstukken
Ook voor aansluiting op het hbo is er veel aandacht. Het onderwijsbeleid van de vereniging komt tot stand in een intensieve dialoog met alle stakeholders. Voor het dossier aansluiting is dan ook nauw contact met het ministerie van OCW, VO-raad en MBO Raad.