Profielen

Profiel

B Advanced Business Creation

De bachelor Business Innovation vervangt per 1 september 2018 de bachelors Advanced Business Creation en International Business Innovation Studies.

Contactpersoon: Mw. L. de Bruin


Profielen

Hogescholen